Αλλαντικά Creta Farms Λογότυπο Logo

Στην κατηγορία των αλλαντικών food service, η Creta Farms κυριαρχεί με μια πλήρη γκάμα που θα καλύψει τις απαιτήσεις ακόμη και των πιο εξειδικευμένων αγοραστών. Το πλούσιο κωδικολόγιο των προϊόντων Food Service εξασφαλίζει την ποικιλία, αλλά και την ευκολία χρήσης.